Různé typy montáží pro teleskopy

Teleskop je do značné míry tak dobrý, jak dobrý je jeho stativ a montáž. Teleskop slouží ke zvětšení oblohy, ale bohužel také ke zvětšení vibrací. montáže teleskopu mají dvě základní funkce:

  • Pevně podepřít dalekohled, aby bylo možné pozorovat a fotografovat objekty bez vibrací.
  • Zajistit systém pro plynulý kontrolovaný pohyb k nasměrování a vedení přístroje

Existují dva hlavní typy montáží pro astronomické dalekohledy: Altazimutální a ekvatoriální (rovníkový).

Altazimutální

Altazimut (někdy nazývaný alt-az) je nejjednodušší typ montáže se dvěma pohyby, výškovým (vertikálním) a azimutovým (horizontálním): odtud název Altazimut. Dobré altazimutální montáže mají ovládání s pomalým pohybem pro přesné nastavení, což napomáhá plynulému sledování oblohy. Tento typ montáže je obecně vhodný pro pozemní pozorování a pro skenování oblohy při nižším výkonu, ale ne pro fotografování hlubokého vesmíru. Některé altazimutální montáže jsou nyní řízeny počítačem a umožňují dalekohledu sledovat oblohu přesněji. To je obecně dobré pro vizuální použití, ale při astrofotografii s delší expozicí může dojít ke ztrátě sledování.
Kromě standardní altazimutové montáže, která se montuje na vrchol stativu, existuje také Dobsonova montáž.

Dobsonova montáž

Dobsonova montáž je novější, upravená verze Altazimutové montáže. Tuto montáž vynalezl v roce 1956 John Dobson. Dobsonovy montáže jsou upevněny na zemi pomocí těžké plošiny a jsou navrženy tak, aby unesly mohutné Newtonovy reflektory a zároveň udržely stabilní obraz. Je běžné, že Dobsonovy dalekohledy mají velmi velký otvor - kdekoli mezi 6 a více než 20 palci!

Ekvatoriální

Ekvatoriální montáže jsou lepší než nepočítačové altazimutální montáže pro dlouhodobá astronomická pozorování a naprosto nezbytné pro astrofotografii. Jak se Země otáčí kolem své osy, nehybné hvězdy se zdánlivě pohybují po obloze. Pokud je pozorujete pomocí altazimutální montáže, rychle se vzdalují z dohledu v obou osách. Dalekohled na správně seřízené rovníkové montáži lze zaměřit na nebeský objekt a snadno jej navádět buď ručním pomalým ovládáním, nebo pomocí elektromotoru.

Seřízení ekvatoriální montáže probíhá ve dvou relativně jednoduchých krocích:

  • Stativ umístěte tak, aby směřoval podél přímky s nebeským jihem. Stativ lze umístit tak, aby mířil kamkoli v okruhu 360 stupňů, ale přední část montáže má směřovat na jih. Nepleťte si to s magnetickým jihem, protože nejsou v jedné přímce! Některé montáže jsou vybaveny zařízením pro otáčení teleskopu, které lze namísto vyrovnání samotného stativu nasměrovat na jih.
  • První kloub nad stativem umožňuje nastavení teleskopu tak, aby byl nakloněn dozadu. Ten musí být nakloněn na stejný počet stupňů, jako je zeměpisná šířka pozorovatele. Po provedení tohoto úkonu by měl dalekohled mířit na nebeský jižní pól.

Existují dva základní typy ekvatoriálních montáží:

Německá ekvatoriální montáž

Tento typ montáže obvykle používají jak newtonovské reflektorové, tak refraktorové dalekohledy. Charakteristickým znakem německé rovníkové montáže je velké protizávaží vyčnívající na opačné straně než teleskop. Toto protizávaží je velmi důležité, protože zajišťuje rovnováhu dalekohledu.

Vidlicová ekvatoriální montáž

Většina katadioptrických a jiných kratších optických tubusů používá tento typ montáže, který je obecně pohodlnější k použití než německá montáž, zejména pro astrofotografii. Počítač řídí dalekohled pomocí interního, digitálního ekvatoriálního pohonu, který vypočítává nastavení altazimutu montáže. Tento typ montáže se nejčastěji používá u moderních výzkumných dalekohledů. Díky tomuto plně automatickému provozu může být pozorování mimořádně zábavné a snadné a zároveň ušetří pozorovateli značný čas a námahu při hledání objektů. U tohoto typu montáže často stačí pouze nastavit teleskop na nebeský jih a zadat zeměpisnou šířku a délku a počítač se postará o zbytek.

Nu am găsit nimic