Termeni și condiții generale ale Shop4u, s. r. o.

I.

Dispoziții de bază

Acești Termeni și condiții generale (denumiți în continuare "Termeni și condiții") sunt în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 40/1964 privind Codul civil, cu modificările ulterioare (denumit în continuare "Codul civil").
372/1990 Coll. privind infracțiunile, astfel cum a fost modificat (denumit în continuare "Codul civil").
Legea nr. 1/2003 102/2014 Coll. privind protecția consumatorilor în cazul vânzării de bunuri sau al prestării de servicii în cadrul unui contract de vânzare la distanță sau al unui contract încheiat în afara spațiilor vânzătorului și de modificare și completare a anumitor legi (denumită în continuare "Legea privind protecția consumatorilor în cazul vânzării la distanță")

Acești termeni și condiții reglementează relațiile dintre părțile la contractul de cumpărare, unde pe de o parte este compania Shop4u, s.r.o., ID nr.: 52500667, cu sediul social în Vl. Predmerského 14, Trenčín 91105 (mai multe informații în secțiunea Contact), înregistrată în Registrul Comerțului ținut de Tribunalul Districtual din Trenčín cu numărul de dosar 38659/R.

Ore de funcționare :

Comenzi prin internet sau prin intermediul personalului de vânzări între orele 00-24.

Orarul de funcționare al magazinului online pentru editarea și procesarea comenzilor: LUNI-VINERI: 09.00 - 16.00.

Supravegherea respectării legii este efectuată de către Inspecția slovacă de comerț "SOI":

Numele și adresa autorității de supraveghere sau a organismului de supraveghere căruia îi sunt supuse activitățile furnizorului de servicii:

Inspectoratul SOI pentru regiunea Trenčín, Hurbanova 2944/59, 911 01 Trenčín, Departamentul de supraveghere.

Tel. nr. 032/640 01 09.

Cumpărătorul este un consumator sau o întreprindere.

Un consumator este o persoană fizică care, atunci când încheie și execută un contract de consum, nu acționează în cadrul activității sale comerciale sau al altei activități comerciale.

Relațiile juridice dintre vânzător și consumator care nu sunt reglementate în mod expres de prezentele condiții generale sunt reglementate de dispozițiile relevante ale Legii nr. 40/1964, ale Codului civil, precum și de reglementările conexe.

Mijloace de afaceri:

o persoană înregistrată în Registrul Comerțului,

o persoană care exploatează o afacere pe baza unei licențe comerciale,

o persoană care exploatează o afacere pe baza unei licențe, alta decât o licență comercială, în conformitate cu reglementări speciale,

o persoană care desfășoară activități de producție agricolă și care este înscrisă în registru în temeiul unui regulament special.

În sensul Termenilor și condițiilor, un întreprinzător înseamnă, de asemenea, o persoană care acționează în conformitate cu fraza anterioară în cadrul activității sale comerciale. În cazul în care cumpărătorul indică în comandă numărul său de identificare (numărul de identificare), atunci acesta recunoaște că i se aplică regulile stabilite în termenii și condițiile pentru antreprenori.

Relațiile juridice ale Vânzătorului cu Cumpărătorul, care este un întreprinzător, care nu sunt reglementate în mod expres de prezentele CCG sau de contractul dintre Vânzător și Cumpărător sunt guvernate de dispozițiile relevante ale Legii nr. 513/1991, ale Codului comercial, astfel cum a fost modificat, precum și de reglementările conexe. În cazul în care există diferențe între CGV și contractul individual, prevalează textul contractului.

Prin trimiterea unei comenzi, Cumpărătorul confirmă că a citit prezentele CGV, din care fac parte integrantă "Politica de reclamații" și documentul "Livrare", termenii și condițiile serviciului comandat și/sau ale licenței acordate și că este de acord cu acestea, în versiunea valabilă și în vigoare la momentul trimiterii comenzii.

Cumpărătorul este conștient de faptul că achiziționarea produselor care se află în oferta comercială a Vânzătorului nu îi conferă acestuia niciun drept de utilizare a mărcilor înregistrate, a denumirilor comerciale, a logo-urilor sau a brevetelor de invenție ale Vânzătorului sau ale altor companii, cu excepția cazului în care se convine altfel într-un caz particular printr-un contract specific.

Acești Termeni și Condiții și Contractul de achiziție se încheie în limba cehă.

II.

Securitatea și protecția datelor cu caracter personal

Cumpărătorul poate verifica și modifica în orice moment datele cu caracter personal furnizate, precum și poate anula înregistrarea sa prin conectarea pe site-ul de comerț electronic în secțiunea "Contul meu".

Prin bifarea căsuței corespunzătoare înainte de trimiterea comenzii, cumpărătorul își poate exprima consimțământul, în sensul articolului 11 alineatul (1) punctul 1 din Legea nr. 122/2013 Coll. pentru ca vânzătorul să prelucreze și să stocheze datele sale cu caracter personal, în special cele enumerate mai sus și/sau care sunt necesare pentru activitățile vânzătorului legate de trimiterea de informații despre produse noi, reduceri și promoții la bunurile oferite și să le prelucreze în toate sistemele sale informatice legate de trimiterea de informații despre produse noi, reduceri și promoții la bunurile oferite.

Cumpărătorul acordă vânzătorului acest consimțământ pentru o perioadă limitată de timp, până la îndeplinirea scopului prelucrării datelor cu caracter personal ale cumpărătorului. Vânzătorul asigură distrugerea imediată a datelor cu caracter personal ale cumpărătorului după îndeplinirea scopului prelucrării. Cumpărătorul își poate retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment, în scris. Consimțământul expiră în termen de o lună de la primirea retragerii consimțământului de către Cumpărător către Vânzător.

Vânzătorul declară că toate datele cu caracter personal sunt confidențiale și nu vor fi dezvăluite, furnizate unei terțe părți etc., cu excepția situațiilor legate de distribuirea sau plata bunurilor comandate (notificarea numelui, numărului de cont și a adresei de livrare). Vânzătorul va acționa astfel încât persoana vizată să nu sufere o atingere a drepturilor sale, în special a dreptului la păstrarea demnității umane, și va avea grijă, de asemenea, să se protejeze împotriva ingerințelor neautorizate în viața privată și personală a persoanei vizate. Datele cu caracter personal sunt colectate, prelucrate și stocate în conformitate cu legile aplicabile din Republica Cehă, în special cu Legea nr. 122/2013 privind protecția datelor cu caracter personal, astfel cum a fost modificată și este în vigoare. Cumpărătorul are dreptul de a accesa și corecta datele sale personale (prin intermediul formularului de contact citat mai sus), inclusiv dreptul de a solicita o explicație și eliminarea neconformității și alte drepturi legale cu privire la aceste date.

Cumpărătorul are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal în cazurile prevăzute la articolul 10 alineatul (3) literele (a), (e), (f) sau (g) din Legea 122/2013 Coll. prin exprimarea unor motive legitime sau prin prezentarea de dovezi privind o ingerință nejustificată în drepturile și interesele sale protejate de lege, care sunt sau pot fi lezate într-un caz particular de o astfel de prelucrare a datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru este împiedicat de motive legale și se dovedește că obiecția cumpărătorului este justificată, vânzătorul este obligat să blocheze și să distrugă datele cu caracter personal a căror prelucrare a fost contestată de cumpărător, fără întârzieri nejustificate, de îndată ce circumstanțele permit acest lucru.

În cadrul procedurii de reclamații, sunt necesare următoarele informații de la clienți: nume, prenume, adresă, număr de telefon, e-mail și semnătură sau semnătură digitală. Toate datele cu caracter personal astfel obținute sunt prelucrate exclusiv în scopul necesar pentru soluționarea reclamației și în conformitate cu Legea nr. 1222013 privind protecția datelor cu caracter personal, modificată și în vigoare.

Cumpărătorul are dreptul de a accesa și de a corecta datele sale personale, inclusiv dreptul de a solicita o explicație și eliminarea stării eronate, precum și alte drepturi legale asupra acestor date.

Vânzătorul poate încorpora, în plus, așa-numita "protecție a datelor cu caracter personal" atunci când oferă consimțământul. "Pentru a facilita furnizarea de servicii ale societății informaționale, cookie-urile sau instrumente similare sunt utilizate în conformitate cu dispozițiile Directivei 95/46/CE privind scopul cookie-urilor sau al instrumentelor similare și se asigură că utilizatorii sunt conștienți de informațiile care sunt stocate pe dispozitivul terminal. Utilizatorii au posibilitatea de a refuza stocarea de "cookie-uri" sau instrumente similare pe dispozitivele lor terminale prin activarea funcționalității de navigare anonimă în browserul lor.

III.

Comandă

Costurile suportate de cumpărător atunci când utilizează mijloace de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare (costuri de conectare la internet, costuri de convorbiri telefonice) sunt suportate de cumpărător însuși. Aceste costuri nu diferă de tariful de bază.

Cumpărătorul comandă bunurile în următoarele moduri:

prin intermediul contului său de client, după înregistrarea prealabilă în magazinul online,
prin completarea formularului de comandă fără înregistrare.
prin e-mail
prin telefon

În cazul în care există o defecțiune tehnică evidentă din partea vânzătorului în ceea ce privește prețul bunurilor în magazinul online sau în timpul procesului de comandă, vânzătorul nu este obligat să livreze bunurile cumpărătorului pentru acest preț evident defectuos, chiar dacă cumpărătorului i s-a trimis o confirmare automată de primire a comenzii în conformitate cu acești Termeni și condiții. Vânzătorul informează cumpărătorul cu privire la defect fără întârziere nejustificată și îi trimite acestuia o ofertă modificată la adresa de e-mail a cumpărătorului. Oferta modificată este considerată o nouă propunere de contract de vânzare-cumpărare, iar contractul de vânzare-cumpărare se încheie în acest caz prin confirmarea de primire de către Cumpărător la adresa de e-mail a Vânzătorului.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a declara contractul de cumpărare nul și neavenit în cazul în care există o utilizare abuzivă a datelor cu caracter personal, o utilizare abuzivă a cardului de credit etc., sau din cauza intervenției unei autorități administrative sau judiciare; Cumpărătorul va fi informat cu privire la o astfel de acțiune.

Cumpărătorul recunoaște că, în cazurile de mai sus, contractul de achiziție nu poate fi încheiat în mod valabil.

Înregistrarea clienților

"Declarăm că datele sunt folosite doar în scopul identificării la achiziționarea de la "Shop4u s.r.o." și nu vor fi dezvăluite unor terțe părți sau utilizate în alt mod abuziv. Prin confirmarea înregistrării, sunt de acord să primesc e-mailuri cu oferte din partea magazinului online al "Shop4u s.r.o.", în conformitate cu Legea nr. 480/2004 privind anumite servicii ale societății informaționale."

Comenzile pot fi plasate fără înregistrare.

IV.

Condiții de plată

Cumpărătorul poate plăti prețul bunurilor și orice costuri asociate cu livrarea bunurilor în temeiul contractului de vânzare-cumpărare în următoarele moduri:

transfer fără numerar în contul bancar al vânzătorului nr.

CZ2903000000000000321845178 deținut la banca ČSOB.

prin card de plată fără numerar,
transfer fără numerar în contul Vânzătorului prin intermediul gateway-ului de plată curent
în numerar la livrare, la livrarea bunurilor,

Vânzătorul își rezervă dreptul de a trimite documentul fiscal - factura în format electronic în termen de 14 zile de la primirea plății. Factura este atașată la e-mailul prin care se informează despre primirea plății pentru bunuri.

Împreună cu prețul de achiziție, cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului costurile legate de ambalarea și livrarea bunurilor în suma convenită. Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres altfel mai jos, prețul de achiziție include și costurile asociate cu livrarea bunurilor.

În cazul unei defecțiuni a sistemului informatic atunci când apare o eroare tehnică neașteptată pe site-ul web și în sistem, vânzătorul are dreptul de a nu procesa comanda sau de a o anula. De comun acord, aceștia pot conveni asupra prețului, care este obișnuit numai după acordul ambelor părți: vânzătorul și cumpărătorul.

V.

Livrarea mărfurilor

Livrarea mărfurilor se efectuează în următoarele moduri:

trimiterea prin serviciul de expediere
trimiterea la punctul de livrare al oficiului poștal

Bunurile pot fi trimise cumpărătorului prin serviciul de expediere. Metodele individuale de transport sunt oferite în funcție de disponibilitatea actuală a fiecărui serviciu în ceea ce privește capacitatea și disponibilitatea. În caz de forță majoră sau de defecțiune a sistemului informatic, nu suntem răspunzători pentru întârzierea livrării bunurilor. Prețul transportului este reglementat de lista de prețuri în vigoare în ziua comenzii.

În cazul în care vânzătorul este obligat, în temeiul contractului de achiziție, să livreze bunurile la locul specificat de către cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să preia bunurile la livrare. În cazul în care, din motive imputabile Cumpărătorului, este necesară livrarea repetată a bunurilor sau în alt mod decât cel specificat în comandă, Cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate cu livrarea repetată a bunurilor sau costurile asociate cu o metodă diferită de livrare.

La primirea bunurilor de la transportator, Cumpărătorul trebuie să verifice integritatea ambalajului bunurilor și, în cazul în care constată defecte, să notifice imediat transportatorul. În cazul în care ambalajul este deteriorat, ceea ce indică o pătrundere neautorizată în transport, cumpărătorul nu poate accepta transportul de la transportator.

Vânzătorul va emite un document fiscal - factură către cumpărător. Documentul fiscal este trimis la adresa de e-mail a cumpărătorului.

Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor prin plata integrală a prețului de achiziție a bunurilor, inclusiv a costurilor de livrare, dar nu înainte de a lua în primire bunurile. Răspunderea pentru distrugerea, deteriorarea sau pierderea accidentală a bunurilor se transferă cumpărătorului în momentul în care ia în primire bunurile sau în momentul în care cumpărătorul era obligat să ia în primire bunurile, dar nu a făcut acest lucru, încălcând contractul de vânzare-cumpărare.

Cumpărătorul este obligat să verifice împreună cu transportatorul starea transportului (numărul de pachete, integritatea benzii cu logo-ul companiei, deteriorarea cutiei) imediat după livrare, conform avizului de expediție atașat. În cazul deteriorării transportului, cumpărătorul este obligat să întocmească un proces-verbal privind amploarea și natura daunelor împreună cu reprezentantul transportatorului. Pe baza înregistrării astfel realizate, cumpărătorul poate refuza ulterior să accepte bunurile livrate care nu sunt conforme cu contractul de vânzare-cumpărare, poate refuza să accepte bunurile cu defecte sau poate confirma livrarea de bunuri cu defecte și poate reclama ulterior vânzătorului defectele bunurilor. În cazul în care cumpărătorul descoperă daune sau alte nereguli după primirea transportului, cumpărătorul trebuie să contacteze imediat vânzătorul. În cazul în care nu face acest lucru, acesta va avea dreptul de a reclama viciile numai dacă dovedește că bunurile erau deja defecte la momentul recepției.

Transportul incomplet sau deteriorat trebuie raportat imediat prin e-mail la info@oehling.sk sau prin telefon la +421905683709, trebuie întocmit un raport de daune cu transportatorul și trimis vânzătorului prin e-mail sau prin poștă fără întârziere. Reclamațiile suplimentare privind caracterul incomplet sau deteriorarea externă a transportului nu îl privează pe cumpărător de dreptul de a revendica articolul, ci îi oferă vânzătorului posibilitatea de a dovedi că nu există o încălcare a contractului de vânzare-cumpărare.

VI.

Creanțe pentru bunuri

În cazul în care se detectează un defect al produsului, reclamația trebuie depusă imediat (nu mai utilizați produsul) la vânzător sau la o persoană desemnată.

Cumpărătorul poate depune o reclamație prin e-mail, prin poștă la adresa Shop4u, s.r.o., Vladimír Predmerský 14, 91105 Trenčín sau prin telefon. Cumpărătorul poate trimite bunurile defecte pentru reclamație prin serviciul de transport maritim la adresa depozitului - Pack4you - Shop4u s.r.o., la adresa Pantech 18 83106 Bratislava. În cazul în care cumpărătorul nu poate aranja transportul bunurilor la adresa vânzătorului, acesta poate solicita un serviciu de transport pentru a ridica bunurile. Bunurile trebuie trimise la următoarea adresă:

Pack4you - Shop4u s.r.o., la adresa Pantech 18 83106 Bratislava.

După inspectarea bunurilor, Vânzătorul va stabili metoda de tratare a reclamației și va informa imediat Cumpărătorul.

Consumatorul poate depune o reclamație la oricare dintre sediile Vânzătorului, unde este posibilă acceptarea reclamației în ceea ce privește produsele vândute sau serviciile furnizate, sau la o persoană desemnată care este obligată să se ocupe de reclamație.

Cumpărătorul este conștient de faptul că, în cazul în care Cumpărătorul nu livrează bunurile revendicate, inclusiv accesoriile livrate, atunci, în cazul retragerii Cumpărătorului din contract, Cumpărătorului i se va rambursa prețul de achiziție minus prețul accesoriilor nelivrate.

ATENȚIE!

Uzura caracteristică materialului sau utilizării nu este considerată un defect. Nu este un defect dacă natura articolului vândut arată că durata de viață a acestuia este mai scurtă decât perioada de garanție și dacă utilizarea normală a acestui articol duce la uzura totală înainte de expirarea perioadei de garanție.

VII.

Retragerea din contract

Retragerea din contract de către cumpărător, care este un consumator:

În conformitate cu dispozițiile secțiunii 7 din Legea privind protecția consumatorilor în cazul vânzării de bunuri sau al prestării de servicii în cadrul unui contract la distanță sau al unui contract încheiat în afara spațiilor vânzătorului și de modificare a anumitor legi (Legea nr. 102/2014 Coll.), cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul încheiat în acest mod, fără a da niciun motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la data primirii bunurilor sau de la încheierea contractului de prestări de servicii. Pentru a respecta termenul de retragere din contractul de achiziție, cumpărătorul trebuie să trimită orice declarație neechivocă prin care își exprimă voința de a se retrage din contractul de achiziție. La retragerea din contract, vânzătorul rambursează fondurile pentru bunuri și costurile legate de livrarea bunurilor de la vânzător la cumpărător. Alte costuri legate de returnarea bunurilor de către Cumpărător nu vor fi rambursate Cumpărătorului (de exemplu, costurile suportate de Cumpărător pentru returnarea bunurilor).

Un Cumpărător care a încheiat Contractul de achiziție în afara activității sale comerciale în calitate de consumator are dreptul de a se retrage din Contractul de achiziție.

În cazul în care Cumpărătorul se retrage din Contractul de achiziție, Vânzătorul va returna imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la retragerea din Contractul de achiziție, toate fondurile, inclusiv costurile de livrare, primite de la Cumpărător în același mod. Vânzătorul returnează cumpărătorului fondurile primite în alt mod numai dacă cumpărătorul este de acord cu acest lucru și dacă nu sunt suportate costuri suplimentare.

Cu excepția cazului în care retragerea este convenită în mod expres, consumatorul nu se poate retrage din contracte:

(a) pentru prestarea unui serviciu, dacă prestarea serviciului a început cu consimțământul expres al consumatorului, iar consumatorul a declarat că a fost informat în mod corespunzător că, prin exprimarea unui astfel de consimțământ, își pierde dreptul de a se retrage din contract odată ce serviciul a fost prestat în întregime, și dacă serviciul a fost prestat în întregime,
(b) vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de preț de pe piața financiară care nu sunt controlate de vânzător și care pot apărea în timpul perioadei de retragere,
(c) vânzarea de bunuri realizate în funcție de cerințele specifice ale consumatorului, de bunuri pe măsură sau de bunuri special concepute pentru un singur consumator,
(d) vânzarea de bunuri supuse unei deteriorări rapide sau perisabile,
(e) vânzarea de bunuri închise în ambalaje de protecție care nu pot fi returnate din motive de sănătate sau de igienă și al căror ambalaj de protecție a fost rupt după livrare,

(f) vânzarea de bunuri care, prin natura lor, pot fi amestecate în mod inextricabil cu alte bunuri după livrare,
(g) vânzarea de băuturi alcoolice al căror preț a fost convenit la momentul încheierii contractului, a căror livrare poate avea loc cel mai devreme după 30 de zile și al căror preț depinde de fluctuațiile prețurilor de pe piață care nu pot fi controlate de vânzător,
(h) efectuarea de reparații sau întreținere urgente pe care consumatorul a solicitat în mod expres vânzătorului să le efectueze; acest lucru nu se aplică contractelor de servicii și contractelor de vânzare de bunuri, altele decât piesele de schimb necesare pentru reparații sau întreținere, cu condiția ca acestea să fie încheiate în timpul vizitei vânzătorului la consumator și ca acesta să nu fi comandat în prealabil serviciile sau bunurile respective,
(i) vânzarea de înregistrări sonore, înregistrări vizuale, înregistrări audiovizuale, cărți sau programe informatice vândute în ambalaj de protecție, cu condiția ca respectivul ambalaj să fi fost desfăcut de către consumator,
(j) vânzarea de publicații periodice, cu excepția vânzărilor în cadrul unui contract de abonament și a vânzării de cărți care nu sunt furnizate în ambalaj de protecție,
(k) pentru prestarea de servicii de cazare în alte scopuri decât cazarea, transportul de bunuri, închirierea de mașini, prestarea de servicii de catering sau prestarea de servicii legate de activități de agrement și în cadrul cărora vânzătorul se angajează să presteze astfel de servicii la momentul convenit sau în perioada convenită,

(l) furnizarea de conținut electronic, altul decât pe un suport material, în cazul în care furnizarea de conținut a început cu consimțământul expres al consumatorului, iar consumatorul a declarat că a fost informat în mod corespunzător că, prin acordarea acestui consimțământ, își pierde dreptul de a se retrage din contract,
(m) pentru bunuri electronice specifice care fac obiectul activării digitale, în cazul în care o astfel de activare a fost efectuată de către consumator.

Retragerea din contractul de vânzare-cumpărare se trimite de către cumpărător la adresa de e-mail sau la adresa de livrare a vânzătorului specificată în prezentele condiții. Vânzătorul confirmă fără întârziere cumpărătorului primirea cererii,

În cazul în care cumpărătorul a ales o altă metodă de livrare decât cea mai ieftină metodă de livrare oferită de vânzător, vânzătorul îi va rambursa cumpărătorului costul de livrare a bunurilor în cuantumul corespunzător celei mai ieftine metode de livrare oferite,

În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, vânzătorul nu este obligat să restituie fondurile primite de cumpărător înainte ca acesta să fi predat bunurile vânzătorului sau să fi dovedit că a trimis bunurile vânzătorului.

Cumpărătorul trebuie să returneze vânzătorului bunurile nedeteriorate, neuzate și nealterate și, dacă este posibil, în ambalajul lor original. Vânzătorul are dreptul de a compensa unilateral cererea de despăgubire pentru deteriorarea bunurilor cu cererea cumpărătorului de rambursare a prețului de achiziție.

Vânzătorul are dreptul de a se retrage din contractul de achiziție din cauza lipsei de stoc, a indisponibilității bunurilor sau atunci când producătorul, importatorul sau furnizorul bunurilor a întrerupt producția sau importul acestora.

Retragerea din contract de către un cumpărător care este o întreprindere:

În cazul în care cumpărătorul este un întreprinzător, cumpărătorului i se poate oferi o alternativă de retragere din contractul de vânzare-cumpărare, în funcție de starea bunurilor returnate, de garanția pierdută și de prețul actual al bunurilor returnate. Starea bunurilor este evaluată de vânzător. În cazul în care nu se ajunge la un acord asupra unor condiții acceptabile pentru ambele părți, bunurile vor fi returnate pe cheltuiala vânzătorului. Vânzătorul are dreptul de a factura cumpărătorului orice costuri suplimentare suportate.

Pentru a proteja drepturile cumpărătorului, în cazul în care cumpărătorul este o persoană juridică și solicită o rambursare prin intermediul unei note de credit plătite direct la magazin, suma respectivă va fi plătită numai persoanelor autorizate să acționeze în numele persoanei juridice în cauză, adică organului statutar sau unei persoane care dovedește că deține o împuternicire certificată. Prin depunerea OP, cumpărătorul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu punctul II (în sensul Legii 122/2013 privind protecția datelor cu caracter personal).

În cazul în care cumpărătorului om de afaceri i se permite să se retragă din contractul de achiziție în termen de paisprezece zile și returnarea bunurilor nu este în ambalajul original, inclusiv toate piesele și accesoriile sale, Shop4u. r. o. în calitate de vânzător își rezervă dreptul de a percepe pentru o astfel de returnare și o sumă care să compenseze compania pentru costurile suportate în mod necesar pentru reintroducerea bunurilor la vânzare.

La emiterea unei note de credit, cumpărătorului (atât consumator, cât și firmă) i se poate cere să prezinte un act de identitate pentru a proteja drepturile de proprietate ale cumpărătorului.

Cumpărătorul recunoaște că, în cazul în care renunță la contract, va suporta costurile de returnare a bunurilor către vânzător, iar în cazul în care renunță la un contract la distanță, și costurile de returnare a bunurilor care, din cauza naturii lor, nu pot fi returnate prin poștă.

VIII.

Concursuri și termene limită pentru a vă revendica câștigurile

În cazul în care un câștigător câștigă un concurs organizat de vânzător, câștigătorul trebuie să revendice premiul în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care vânzătorul anunță rezultatele concursului. Dreptul câștigătorului la premiu va expira la expirarea acestei perioade, caz în care premiul va fi pierdut în favoarea Promotorului.

IX.

Condiții de garanție

Condițiile de garanție pentru mărfuri sunt guvernate de Regulamentul vânzătorului privind reclamațiile și reglementările legale în vigoare din Republica Cehă. Chitanța de cumpărare servește drept card de garanție.

Veți găsi întotdeauna un bon fiscal în pachet. Perioada de garanție începe la data acceptării expedierii sau a ridicării personale. Perioada de garanție este indicată pentru fiecare produs în detaliile produsului. În cazurile în litigiu, perioada de garanție poate fi prelungită cu 5 (cu cuvântul cinci) zile ca compensare pentru timpul de transport.

Durata garanției variază în funcție de faptul că cumpărătorul este o persoană fizică sau o persoană juridică.
Individual:
În conformitate cu § 620 din Codul civil, perioada de garanție este de cel puțin 24 de luni.
Entitate legală:
Perioada de garanție pentru PO este guvernată de §429 din Codul comercial și este stabilită la 12 luni.

Durata garanției poate fi extinsă pentru majoritatea produselor prin serviciul premium de extindere a garanției. Pentru mai multe informații despre serviciu, contactați centrul nostru pentru clienți.

Starea mărfurilor:

Mărfuri noi: mărfurile marcate în acest fel înseamnă bunuri complet noi în ambalajul lor original, care sunt nedeteriorate și neutilizate.

Bunuri recondiționate: bunuri folosite pentru scurt timp sau deservite, complet funcționale. 12 luni garantie

Licență foto

Fotografiile de pe oehling.sk și oehling.cz sunt protejate de un acord de licență. Dacă sunteți interesat de fotografii, vă rugăm să contactați managerul și singurul proprietar al fotografiilor realizate.

XI.

Dispoziții finale

Conform Legii 391/2015 Coll. privind soluționarea alternativă a litigiilor de consum, consumatorul are dreptul de a contacta vânzătorul cu o cerere de despăgubire dacă nu este mulțumit de modul în care vânzătorul și-a tratat reclamația sau dacă consideră că vânzătorul și-a încălcat drepturile.


Consumatorul are dreptul de a depune o propunere de inițiere a unei soluții alternative a litigiilor, o entitate de soluționare alternativă a litigiilor, dacă vânzătorul a răspuns negativ cererii sau nu i-a răspuns în termen de 30 de zile de la data trimiterii acesteia.
Linkul către platforma de soluționare alternativă a litigiilor pentru disputele consumatorilor, prin care consumatorul poate depune o propunere de inițiere a soluționării alternative a litigiilor, poate fi găsit aici.

Acești Termeni și Condiții Generale sunt valabile și în vigoare de la 1 septembrie 2023 și anulează versiunea anterioară a GTC. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica GTC fără notificare prealabilă. Modificarea Termenilor si Conditiilor Generale nu se aplica contractelor de cumparare incheiate inainte de modificarea Termenilor si Conditiilor Generale, indiferent de faptul ca bunurile nu au fost inca livrate.